Thema herdenking 2019 - In vrijheid kiezen

 

Het thema beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Het voedt ook de bewustwording van het feit dat we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, een bijna onbeperkte vrijheid genieten om te doen en laten wat we willen, maar richt zich vooral op de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Onze keuzes staan niet los van de wereld waarin we leven.

De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Zijn er daarom, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzes die we maken? Het thema In vrijheid kiezen stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden die er zijn - of het nu gaat om kiesrecht, consumptiegedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van de ander. 

De jaarthematekst wordt geschreven door Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, en verschijnt binnenkort hier op de website.