Adopteerscholen

'Adopteerscholen' zijn basisscholen die mee doen aan het landelijk onderwijsproject Adopteer een Monument; basisscholen (leerlingen groepen 7 en 8) adopteren in het kader van dit onderwijsproject een oorlogsmonument in eigen buurt.

Aan de hand van dit plaatselijke monument leren kinderen de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen.

Adopteerscholen besteden in de klas aandacht aan de (lokale) geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en het verhaal achter het geadopteerde monument. Dit gebeurt o.a. door het bijwonen van een herdenking bij het monument, waarbij de kinderen een bloemstuk bij het monument leggen, gedichten voordragen en dergelijke.

kranslegging Grootegast, leerlingen adopteerscholen 2007

Een adopteerschool gaat voor een termijn van ten minste vijf jaar een adoptie aan.
Scholen vinden het project Adopteer een Monument bijzonder waardevol: het leert kinderen dat het niet vanzelfsprekend is dat je in Nederland in vrede, vrijheid en democratie leeft, en dat het goed is om daar – minstens één keer per jaar – bij stil te staan.

Binnen het kader van de plaatselijke organisatie van de 4 mei herdenking, initieert, ondersteunt en coördineert de 'Stichting Vier Mei Grootegast' een deel van de praktische invulling en inpassing van dit onderwijsproject binnen de jaarlijkse herdenking in Grootegast.

De Stichting doet dit in nauwe samenwerking met de basisscholen uit Grootegast en Sebaldeburen, die het herinneringsmonument aan de G.P. Beukemalaan hebben geadopteerd.


Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de 'Stichting Vier Mei Grootegast' treden op als informatiepunt voor adopteerscholen en bieden de scholen inhoudelijke en praktische ondersteuning, onder andere in de vorm van:

  • oorkondes die de leerlingen ontvangen als herinnering aan deelname aan het project;
  • een unieke fotolijst waarin jaarlijks een foto van de leerlingen bij het monument geplaatst kan worden; deze wissellijst krijgt een bijzondere plek in de school, maar ook in het gemeentehuis, zodat zo veel mogelijk mensen kennis nemen van het project Adopteer een Monument;
  • voorbereiding op en begeleiding van leerlingen tijdens de herdenkingsplechtigheden;
  • aanbieden van gratis lesmateriaal (lesbrief Nationaal Comité 4 en 5 mei): 'Nationaal Aandenken, Vrijheid maak je met elkaar' en een adoptieboekje;
  • organiseren van contacten met of bezoeken van de scholen aan oorlogs en verzets gerelateerde instanties;
  • eigen pagina's op de website van de 'Stichting Vier Mei Grootegast';
  • tegemoetkoming in de kosten voor bloemen in de vorm van een Fleurop-bloemenbon.