Thema herdenking 2019 - In vrijheid kiezen

Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen.

Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

 

Het thema beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Het voedt ook de bewustwording van het feit dat we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, een bijna onbeperkte vrijheid genieten om te doen en laten wat we willen, maar richt zich vooral op de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Onze keuzes staan niet los van de wereld waarin we leven.

De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Zijn er daarom, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzes die we maken? Het thema In vrijheid kiezen stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden die er zijn - of het nu gaat om kiesrecht, consumptiegedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van de ander. 

De jaarthematekst vindt u op de 4en5mei-site.