Ontstaan Stichting

In 1994, tijdens de voorbereidingen van de viering van 50-jaar bevrijding mei 1995, realiseerde men zich binnen de '4/5 mei commissie' (de commissie die de feestelijkheden rond de 5 mei-viering organiseerde), dat Grootegast als hoofdplaats van de gemeente een eigen herdenkingsmonument ontbeerde. 

Deze '4/5 mei commissie' bestaande uit vertegenwoordigers van Vereniging Dorpsbelangen, de Christelijke Oranjevereniging en een aantal dorpsbewoners, nam vanuit dit besef het initiatief om fondsen te gaan verzamelen en te komen tot oprichting van een eigen herdenkingsmonument.

Plaatselijke bedrijven, winkeliers en verenigingen werden hiervoor met groot succes benaderd, en reeds mei 1995 kon een eerste herdenking worden gehouden bij het aan de G.P Beukemalaan geplaatste nieuwe herdenkingsmonument.

Bijna als een logisch vervolg op deze acties werd besloten de zorg en onderhoud van het nieuwe herdenkingsmonument en de organisatie van de jaarlijks te houden 4 mei herdenking onder te brengen in een stichting; dit werd de 'Stichting Vier Mei Grootegast', opgericht 30 december 1996.