Start

Stichting 4 mei 2020 188  

Waarom herdenken wij op 4 mei?

Toen mij begin 2017 gevraagd werd om voorzitter te worden van de Stichting 4 mei Grootegast heb ik daar niet lang over hoeven nadenken.

Hoewel de oorlog niet meegemaakt hebbend zijn er altijd wel herinneringen, overgeleverd door familie, die een geweldige impact hebben (gehad). Zo ook in mijn geval.

Mijn moeders oudste zus, Jeltje Kooistra, was getrouwd met Kees Antoons, wonend in Hoogkerk. Oom Kees had een eigen kwekerijbedrijf en mijn ouders woonden bij hen in. Oom Kees zat in het verzet en bood onderdak aan 2 onderduikers in zijn huis. Door verraad van een dorpsgenoot kreeg hij bezoek van een zekere Lehmann, een Duitse sd’er, die zijn afschuwelijke sporen, o.a. in het Scholtenshuis te Groningen, heeft nagelaten.

Mijn oom werd meegenomen naar buiten en is ter plekke standrechtelijk door Lehmann geëxecuteerd, plat gezegd doodgeschoten, in bijzijn van mijn tante en mijn ouders. Mijn tante was zwanger van haar eerste kind. Een miskraam volgde. Vader en dochter zijn samen begraven op het kerkhof in Hoogkerk. Zijn naam staat gegrafeerd op het Hoogkerker oorlogsmonument. Naarmate je ouder wordt dringt het besef wat dit moet hebben betekend voor betrokkenen, goed tot je door. Ik heb als kind vaak bij mijn tante gelogeerd. Ze was een sterke vrouw maar aan het eind van haar leven is ze vervallen in een vorm van zware depressie. Hoewel ze zich niet meer uitte betrek ik deze ontwikkeling toch op haar ervaringen in oorlogstijd.

Zo zullen er in vele families verhalen van vergelijkende aard bekend zijn.

Met deze geschiedenis, de vele andere verhalen en de huiveringwekkende Shoah in het achterhoofd, motiveert dit mij om mee inhoud te kunnen geven aan de 4 mei herdenkingen. Nu in de rol als voorzitter van de Stichting 4 mei Grootegast.

Zoals ook bij het oorlogsmonument aan de G.P. Beukemalaan valt te lezen: “Opdat wij niet vergeten”

 

20220510_161214Frits Ridderbos
Voorzitter Stichting Vier Mei Grootegast