Het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe

(1e couplet)

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.

(6e couplet)


Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar ten'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.